Junshirō Kobayashi
11.06.1991


Team:
Japonia Japan
Club: Megmilk Snow Brand Ski Team
Status: active

 

Dodaj komentarz