Licencja/License

1. Wszystkie fotografie udostępniane na stronie sportwobiektywie.pl są własnością redaktor naczelnej Joanny Malinowskiej lub jej licencjodawców.

2. Wszystkie fotografie udostępniane na stronie sportwobiektywie.pl są bezpłatne i mogą być użyte do celów prywatnych oraz dziennikarskich. Jednak prawa autorskie do fotografii w dalszym ciągu pozostają własnością sportwobiektywie.pl.

3. Wykorzystanie fotografii pobranych ze strony sportwobiektywie.pl nie wymaga żadnego pozwolenia. Nie wymagamy również oznaczenia autora ani źródła oryginalnej fotografii, podanie ich jest jednak bardzo mile widziane.

4. Dozwolone jest modyfikowanie i edytowanie pobranych fotografii pod warunkiem, że modyfikacje te nie są obraźliwe i nie prowadzą do ukazania w złym świetle prezentowanych na fotografiach osób.

5. Zwracamy uwagę, że niektóre fotografie udostępniane na stronie sportwobiektywie.pl mogą podlegać dodatkowym prawom i wymagać uzyskania odpowiednich pozwoleń od osób lub podmiotów trzecich. Strona sportwobiektywie.pl nie jest odpowiedzialna za dostarczenie takich pozwoleń, ani za wykorzystanie fotografii bez ich uzyskania.

6. Fotografie, które przedstawiają możliwe do zidentyfikowania osoby nie mogą być wykorzystywane w celach pornograficznych, niemoralnych ani niezgodnych z prawem. Nie mogą być również użyte w sposób, który przedstawia te osoby w złym świetle albo sugeruje popieranie przez nie jakiegoś produktu lub usługi.

7. Zabronione jest sprzedawanie fotografii pobranych ze strony sportwobiektywie.pl w niezmienionej formie: jako fotografia, plakat lub druk. Zabronione jest również udostępnianie ich na stronach z fotografiami stockowymi.

1. All photos available on sportwobiektywie.pl are property of Joanna Malinowska (Editor in Chief) or her licensors.

2. All photos available on sportwobiektywie.pl are free for personal or editorial purposes.
However, the photo copyright is still the property of sportwobiektywie.pl.

3. Using photos from sportwobiektywie.pl do not required any permission.
Giving credit to the photographer or sportwobiektywie.pl is not necessary but always appreciated.

4. Photo modifying and editing is allowed, although these modifications can not show identifiable people in a bad light or in a way that is offensive.

5. Note that the certain photos may be subject to additional copyrights and require the consent of a third party or the license of these rights.
Sportwobiektywie.pl is not responsible for granting these rights or using a photo without them.

6. Images depicting identifiable persons may not be used for pornographic, immoral or unlawful purposes, or in a way that can give a bad name to people, or imply endorsement of products and services by those persons.

7. It is not allowed to sell unaltered copies of a photo: as a photo, poster or a print. It is not allowed to redistribute or sell the photos on stock photo or wallpaper platforms.