Team: Szwajcaria Szwajcaria
Club: SSC Toggenburg
 
Name and surname: Simon Ammann
Birthdate:  25.06.1981
Residence: Schindellegi
Status: active


PHOTOS

Dodaj komentarz